Vi vet at personvern er avgjørende i enhver samtale du har, og eksponering av informasjon som er relevant for din dag eller liv i en telefonsamtale som involverer mer enn to personer, innebærer en potensiell risiko.

Bruken av en menneskelig oversetter i en nasjonal eller internasjonal telefonsamtale, eller til og med i en videosamtale, kan være en litt ubehagelig opplevelse, der du ikke har klare garantier om det du snakker med den andre personen vil forbli privat.

Samtidig oversettelse uten inngrep fra en menneskelig oversetter er mer enn en nødvendighet, det er en rettighet som alle har til personvern og intimitet.

Samtidig oversettelse uten menneskelig inngrep

Den samtidige oversettelsen som tilbys av Calls Translator innebærer programvare som kjører i skyen, hvor oversettelsen utføres av en kunstig intelligens som er i stand til å gjenkjenne begge språk og oversette parallelt, uten å gå på kompromiss med klarheten og flytene i det som snakkes.

Med andre ord er det ingen menneskelig oversetter involvert. De er bare avsender og mottaker av samtalen, og snakker gjennom mobiltelefonen med Calls Translator -appen installert.

Den samtidige oversettelsens flyt og klarhet strekker seg til mer enn 25 tilgjengelige språk. Og du vil kunne ringe selv til lokale telefonnumre eller til de som ikke har programmet installert på Android- eller iOS -mobiltelefoner.

Å snakke uten å bekymre deg for språkbarrierer vil snart være fortid.

googleapp appstore