Vi vet att integritet är viktigt i alla konversationer du har och att exponera information som är relevant för din dag eller ditt liv i ett telefonsamtal som involverar mer än två personer innebär en potentiell risk.

Användningen av en mänsklig översättare i ett nationellt eller internationellt telefonsamtal, eller till och med i ett videosamtal, kan vara en lite obekväm upplevelse, där du inte har några tydliga garantier om huruvida det du pratar med den andra personen kommer att förbli privat.

Samtidig översättning utan ingripande från en mänsklig översättare är mer än en nödvändighet, det är en rättighet som alla har till privatliv och intimitet.

Samtidig översättning utan mänskligt ingripande

Den samtidiga översättningen som erbjuds av Calls Translator innefattar programvara som körs i molnet, där översättningen utförs av en artificiell intelligens som kan känna igen båda språken och översätta parallellt, utan att äventyra klarheten och flytandet i det som talas.

Med andra ord är det ingen mänsklig översättare involverad. De är bara avsändaren och mottagaren av samtalet och talar via sin mobiltelefon med Calls Translator -appen installerad.

Den samtidiga översättningens flytande och tydliga omfattar mer än 25 tillgängliga språk. Och du kommer att kunna ringa även till lokala telefonnummer eller till dem som inte har appen installerad på sina Android- eller iOS -mobiltelefoner.

Att prata utan att oroa sig för språkbarriärer är snart ett minne blott.

googleapp appstore