Víme, že v každé konverzaci, kterou vedete, je ochrana osobních údajů nezbytná a odhalení informací důležitých pro váš den nebo život v telefonním hovoru zahrnujícím více než dvě osoby představuje potenciální riziko.

Použití lidského překladače v národním nebo mezinárodním telefonním hovoru, nebo dokonce ve videohovoru, může být poněkud nepříjemný zážitek, kdy nemáte jasné záruky, zda to, co s druhým mluvíte, zůstane soukromé.

Simultánní překlad bez zásahu lidského překladatele je více než nutností, je právem, které má každý na soukromí a intimitu.

Simultánní překlad bez lidského zásahu

Simultánní překlad nabízený aplikací Call Translator zahrnuje software, který běží v cloudu, kde je překlad prováděn umělou inteligencí, která je schopna rozpoznávat oba jazyky a překládat paralelně, aniž by byla ohrožena jasnost a plynulost toho, o čem se mluví.

Jinými slovy, není zapojen žádný lidský překladač. Jsou pouze odesilatelem a příjemcem hovoru, mluví prostřednictvím svého mobilního telefonu s nainstalovanou aplikací Translator hovorů.

Plynulost a srozumitelnost simultánního překladu se rozšiřuje do více než 25 dostupných jazyků. A budete moci volat i na místní telefonní čísla nebo na ty, kteří nemají aplikaci nainstalovanou v mobilním telefonu Android nebo iOS.

Mluvit bez obav o jazykové bariéry bude brzy minulostí.

googleapp obchod s aplikacemi